Havalandırma Sistemleri AnkaraHavalandırma Sistemleri AnkaraHavalandırma Sistemleri Ankara+90555 074 7726Danışma Hattı

Hijyenik ve Temiz Oda Havalandırma Sistemi

Hijyenik ve Temiz Oda Havalandırma Sistemi Ankara

Ürün, alet, teçhizat ve insanların; ISO tarafından kabul edilen temizlik standartlarına göre toz, partikül, atık gaz ve kötü kokular gibi mikrop, mikroorganizma gibi canlı parçacıklardan koruyacak şekilde sıcaklık, nem, basınç, gürültü seviyesi ve hava hareketi belli standartlar içinde olan kontrollü ortama temiz oda denmektedir.

Temiz oda da esas amaç öncelikle ISO tarafından kabul görülen hijyen standartlarına göre temiz hava ortamı elde etmek, daha sonra prosesle ilgili teknolojik ortamı gerektiren her türlü şartı sağlayıp stabil tutmaktır.

Hijyenik ve Temiz Oda Havalandırma

Temiz oda uygulaması yapılan laboratuvara sokulacak cisimler isopropil alkol ile temizlenir ve içerde ki hava sürekli HEPA filtrelerden geçirilerek partiküllerden arındırılır. Hepa (High Efficiency Particulate Arresting)’nın dilimizce karşılığı Yüksek Etkinlikte Partikül Yakalayıcı ve %85 ve üzerinde, 0,3 mikrona kadar havada bulunan partikülleri havadan arındırabilen filtrelerdir. Ayrıca UV filtreler ile entegrasyon sağlanarak daha etkili sonuçlar elde edilebilmektedir.Temiz odalarda ortamda bulunan partikül sayılarına göre sınıflandırma yapılmıştır. Sınıflandırma 1 m³ lük bir bölümde ki partikül sayıları baz alınarak yapılmıştır.

PARTİKÜL (ADET)SINIFLANDIRMA
10.000-100.000D CLASS
1.000-10.000C CLASS
100-1.000B CLASS
1-100A CLASS

Steril alanlar içerisinde kirlenme riskini minimum seviyelerde tutmak ve gerekli hijyen kalitesini sağlamak amacı ile temiz odada faaliyet gösterecek personelin eğitimi, mimari plan, inşai uygulama detaylarının yanı sıra ve iç ortam kalitesini belli standartlara getiren ve stabil tutan hijyenik klima sistemleridir.

Steril alanlar içerisinde yer alan ameliyathane, laboratuvar vb. sterilizasyon gerektiren alanlarda mikroorganizmaların taşınmasına yardımcı boyutta ki partiküllerin konsantrasyonlarının kontrolü amacı ile ISO normları da esas alınarak hijyenik klima sistemi tasarlanmaktadır.

Bu tasarım hava kaynaklı partiküllerin steril alanlara ulaşımını engellemek ile birlikte oluşan partiküllerin (insan, ekipman ve diğer kaynaklı) mahalden uzaklaştırılarak ortamın sterilitesinin korunmasını amaçlamaktadır.

Hijyenik ve Temiz Oda Havalandırma Sistemi Ankara

HakkımızdaHavalandırma Sistemleri Ankara
+90(533) 233 2000